Algemene voorwaarden

Disclaimer voor daisykeijzers.nl

Daisy Keijzers verleent u hierbij toegang tot daisykeijzers.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Daisy Keijzers behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op daisykeijzers.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Daisy Keijzers. 

 

Beperkte aansprakelijkheid

Daisy Keijzers spant zich in om de inhoud van daisykeijzers.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op daisykeijzers.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Daisy Keijzers.
In het bijzonder zijn alle prijzen op daisykeijzers.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op daisykeijzers.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Daisy Keijzers nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. 

Auteursrechten 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Daisy Keijzers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Daisy Keijzers, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Overig 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.